Processing

Бейнетіркеушілер.

Neo HD бейнетіркеушілері жиынтыққа кіретін бекіткіштердің көмегімен автомобиліңіздің маңдайдағы әйнегіне оңай орнатылады, штаттық ұясынан қоректендіріледі. Бейнетіркеуші қоректендіру пайда болған соң автоматты түрде бейнежазбаны үздіксіз жүргізе бастайды. Neo HD ұқсастарының көбісінен өзгеше, қандай да бір олқылықтарсыз бейнежазбаны тұрақты түрде жүргізеді, бұл автомобильдің бейнетіркеуішін таңдаған кезде негізгі критерий болып табылады, өйткені бейнежазбаның арасындағы 30 секунд үзілістің өзі жолдағы аяқ астынан өзгеріп тұратын жағдайда аса маңызды болуы мүмкін. Қоректену кенеттен үзіліп кеткен жағдайда Neo HD ағымдағы жазбаны әрқашан аяқтайды және оны міндетті түрде жады картасына сақтайды.

Тізім
29000 kzt
Бейнетіркеушілер.

Условия доставки

Передача Оборудования Покупателю осуществляется Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления на счёт Продавца или иной счет, указанный Продавцом.

Место передачи Оборудования - г.Алматы, в другие регионы - доставка за счет Покупателя.

Copyright 2008–2017 GARAGE GPS. Компанияның сайтын әзірлеген garage-gps.kz